0157 - Mariánská úcta na prahu třetího tisíciletí

autor: Marie Jana Šrutová
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 96
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 99 Kč


 
Foto
Foto
Rozjímání Matky představené Schönstadtských sester Mariiných nám představuje Pannu Marii jako člověka, Ženu, Pannu, pomáhá nám vytvořit si k ní osobní vztah jako k naší Matce a Vychovatelce.

O autorovi

Sestra Marie Jana Šrutová patří ke skupině prvních českých sester Sekulárního institutu Schönstattských sester Mariiných. Už jako mladá sestra byla pověřena vedením novicek. V padesátých letech byly sestry všech řádů a kongregací internovány a jejich pusobení znemožněno. Sekulární instituty však mají možnost i externího způsobu života, a proto Mariiny sestry tehdy přijaly občanské zaměstnání. To jim umožnilo další práci, i když omezenou. Sestra Jana i během následujících sedmi let vychovala řadu nových sester. Pak byla, spolu s některými dalšími představenými, zatčena. Její „ilegální činnost“ ohodnotil komunistický režim třemi lety vězení, z nichž do amnestie v roce 1960 absolvovala dva a půl roku. V roce 1968 byla rehabilitována, ale institut mohl obnovit veřejnou činnost až v roce 1990. V té době byla sestra Jana provinční představenou. To už nebyla zcela zdravá, a proto se snažila své vychovatelské schopnosti a zkušenosti předat mladším sestrám, především však svou lásku k Panně Marii, kterou dovedla i jasně a přesně vyjádřit psaným slovem. Něco z toho je vloženo i do těchto úvah k mariánskému roku, které napsala na přání Otce biskupa Karla Otženáška. Sestra Marie Jana zemřela v roce 1998.


Zpět na seznam