Knihy z jiných vydavatelstvíBůh, nebo nic

0773 - Bůh, nebo nic
autor: Robert kardinál Sarah
formát:
stran:
vazba:
cena: 295,- Kč

V roce 2015 kardinál Robert Sarah vydal knihu rozhovorů s novinářem Nicolasem Diatem Bůh nebo nic – a tato kniha se stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha různých jazyků. Kardinál Robert Sarah je jistě jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osobností současné církve, jak je to také dáno jeho postavením prefekta kongregace, která má na starosti liturgické slavení celé církve. Liturgickým otázkám je tak věnována nemalá část knihy. Kniha rozhovorů s kardinálem Sarahem se však neomezuje pouze na liturgii. Zvláště v první části hovoří o osobní cestě kardinála, která byla jistě nevšední. Kardinál Sarah se zde také vyjadřuje k aktuálním otázkám církevního života i k otázkám modlitby a duchovního života… A určitě se při jejím čtení nebudete nudit.
Síla ticha

0772 - Síla ticha
autor: Robert kardinál Sarah
formát:
stran:
vazba:
cena: 245,- Kč

Hluk je - jak si všiml slavný Lewisův zkušený ďábel - hudbou pekla. Robert Sarah nám nabízí skutečně vztahující, vytříbeně podanou úvahu o důležitosti nalézání ticha v našich vlastních životech a o tom, co můžeme skrze toto ticho objevit...
Den se již nachýlil

0771 - Den se již nachýlil
autor: Robert kardinál Sarah
formát:
stran:
vazba:
cena: 349,- Kč

Kardinál Robert Sarah napsal svou třetí knihu rozhovorů s Nicolasem Diatem. Je to kniha, která má hluboké a dávné kořeny. Je to poslední svazek triptychu, jehož dobrodružství začalo v prosinci 2013. V roce 2016 vychází první svazek Bůh nebo nic. V roce 2018 vychází druhý svazek tohoto triptychu Síla ticha. A nyní v roce 2019 poslední a třetí kniha. Autor předkládá neochvějnou diagnózu, ale je plná naděje uprostřed duchovní a morální krize Západu. V první části své knihy líčí „duchovní a náboženský kolaps“. Jak se tento kolaps projevuje? Jedna kapitola je věnována „krizi církve“. Druhá a třetí část knihy je o krizi západní společnosti. Je to nesmírně obsáhlé téma a dotýká se tolika významných bodů – od šíření „kultury smrti“ po problémy konzumerismu spjatými s globálním liberalismem, přes otázky identity, islamismu a tak dále... Kard. Sarah chce touto knihou kněze povzbudit. Chce jim říct: milujte své kněžství! Buďte hrdí na ukřižovaného Krista! Nebojte se nenávisti světa! Svou nádhernou knihu uzavírá oddílem nazvaným „Znovuobjevení naděje: Praktikování křesťanských ctností.“
Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech ve fotografiích a textech

0770 - Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech ve fotografiích a textech
autor:
formát:
stran:
vazba:
cena: 420,- Kč

Kniha Návrat Patera Toufara do Číhoště po 65 letech /ve fotografii a textech/ vypráví jedinečný příběh, který se sice odehrál v komunistické minulosti, ale jeho jisté vzkříšení, pokračování a doslovování se odehrává v naší současnosti. Dokumentárně reportážní snímky českého fotografa Petra Neuberta a dalších, především Martina Anderleho, se potkávají s texty, které odkazují k místní historii, dramatickému osudu vysočinského faráře Josefa Toufara i k jeho nadějeplnému návratu po 65 letech od násilné smrti. Návratu na Vysočinu, odkud byl v lednu 1950 za tmy unesen příslušníky komunistické Státní bezpečnosti, brutálně mučen zavražděn. Dokumentární fotografie s doprovodnými texty nás autenticky informují o dějích, u kterých nemohla být široká veřejnost přímo přítomna: o exhumaci na ďáblickém hřbitově v listopadu 2014, o antropologickém výzkumu ostatků, výrobě kovové schrány na ostatky mučedníka či budování hrobu v číhošťském kostele. A především zpravují o radostné třídenní slavnosti v Číhošti 10. - 12. července 2015, při které byl P. Toufar slavnostně pohřben, za účasti představitelů církevního a veřejného života a za mnohatisícové účasti poutníků.
Když není motorka, lépe chodit pěšky - Po stopách P. Josefa Toufara

0769 - Když není motorka, lépe chodit pěšky - Po stopách P. Josefa Toufara
autor: Miloš Doležal
formát:
stran:
vazba:
cena: 399,- Kč

V knize autora Miloše Doležala, Toufarova životopisce, navštívíme místa, provázaná se životem, činností a smrtí jedné z prvních obětí komunistického režimu u nás – faráře z Vysočiny Josefa Toufara (1902 – 1950), dnes vedle Milady Horákové nejvýmluvnějšího symbolu totalitní manipulace u nás. Hlavním územím a krajinou Toufarova života byla Vysočina – jak ta moravská na Jihlavsku /rodná obec Arnolec u Polné, Zhoř aj./, tak ta česká /Zahrádka, Číhošť, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Želiv/.
Krok do tmavé noci

0768 - Krok do tmavé noci
autor: Miloš Doležal
formát:
stran:
vazba:
cena: 499,- Kč

Kam zmizel tajemný číhošťský oltářní křížek? Co měl Josef Toufar při únosu StB u sebe v kapsách? Jaký je životní příběh knězova spoluvraha, estébáka Ladislava Máchy? Jak se v Číhošti filmovalo a kdo v propagandistickém filmu vystupoval na kazatelnu? Za jakých okolností se na půdě číhošťské fary našla část písemné pozůstalosti Josefa Toufara? Jak probíhala exhumace ostatků umučeného kněze, následné zkoumání v pražském Národním muzeu a analýza DNA? Otázky, na které hledá odpověď nová kniha Miloše Doležala Krok do tmavé noci.
Neboj se vrátit domů

0767 - Neboj se vrátit domů
autor: Marie Svatošová
formát:
stran:
vazba:
cena: 299,- Kč

Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová. Rozhovor s ní vede spisovatel a novinář Aleš Palán. Právě Svatošová před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci iniciovala první český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po republice s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům nově vznikajícím. Marie Svatošová v knize mluví také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl P. Ladislav Kubíček či o svém trapistickém fan clubu.
Raději smrt než hřích - Příběh Anky Kolesárové

0766 - Raději smrt než hřích - Příběh Anky Kolesárové
autor: Magdaléna Rusiňáková
formát:
stran:
vazba:
cena: 199,- Kč

Anka Kolesárová (1928–1944), mučednice čistoty a první blahoslavená Slovenka, která nebyla řeholnicí, se na sklonku druhé světové války stala obětí válečného zločinu, jejž na ní spáchal voják Rudé armády. Příběh jako ona zažily desítky lidí u nás… Rudá armáda postupuje koncem války na západ. Je čeho se obávat, a tak se rodina Kolesárova ukryje ve sklepě. Jeden z rudoarmejců si při prohlídce sklepa krásnou šestnáctiletou dívku vyhlédne a přikáže jí, aby šla s ním. Když nechce, řekne jí, ze buď půjde a vyspí se s ním, anebo že ji zabije. A tak se i stane. Když se mu odmítne podvolit, dovolí jí krátké rozloučení s tatínkem a zastřelí ji. „Příběh této obyčejné dívky nemá daleko od našich příběhů. Její hrdinská odvaha obětovat svůj život pro křesťanské hodnoty, vnitřní krásu a důstojnost ženy dodala naději mnohým, aby žili v čistotě a bojovali každodenní boje,“ říká otec Pavol Hudák, iniciátor jejího blahořečení.
Zázraky otce Pia

0765 - Zázraky otce Pia
autor: Renzo Allegri
formát:
stran:
vazba:
cena: 349,- Kč

Otec Pio z Pietrelciny (1887-1968) je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. století. Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata (rány Kristovy), měl dar prorokování, bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvobozování. Byl to velký přímluvce všech trpících před Boží tváří a mistr duchovního boje. Jeho poslání zjevně neskončilo dnem jeho odchodu k Pánu, ba právě naopak: Do Pietrelciny neustále přicházejí nová a nová svědectví o milostech obdržených na jeho přímluvu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné Boží zásahy.
Nebezpečný kardinál -  Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

0764 - Nebezpečný kardinál -
Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

autor:
formát:
stran:
vazba:
cena: 290,- Kč

V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila jeho poslední vůle a rakev s ostatky byla uložena do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Spolu s návratem tohoto velkého exulanta chceme připomenout nejen jeho životní příběh, ale také osobní kvality a postoje, jež zastával jako reprezentant domácího katolického duchovenstva a které ho dostaly do konfliktu s nacistickým i komunistickým režimem. Z těchto střetů vyšel jako morální autorita s přesahem za hranice své církve i vlasti.
Paní z Lemberka

0763 - Paní z Lemberka
autor: Vojtěška Mazálková
formát:
stran:
vazba:
cena: 198,- Kč

Beletrizovaný životopis české šlechtičny sv. Zdislavy z Lemberka. Klade důraz na její oddanost a lásku k Bohu, charitativní činnost a laskavost.
Novéna ke svaté Anežce České

0762 - Novéna ke svaté Anežce České
autor: Marie Holková
formát:
stran:
vazba:
cena: 49,- Kč

Novéna ke svaté Anežce České.
Jako bychom dnes zemřít měli

0761 - Jako bychom dnes zemřít měli
autor: Miloš Doležal
formát: A5
stran: 448
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 380,- Kč

Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara.
Oběť případu Babice (Jan Bula 1920 - 1952)

0760 - Oběť případu Babice (Jan Bula 1920 - 1952)
autor: František Kolouch
formát: A5
stran: 316
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 399,- Kč

Napomenutí z onoho světa

0759 - Napomenutí z onoho světa
autor: Bonaventura Bayer
formát: A5
stran: 192
vazba: brožovaná
cena: 249,- Kč

Textová dokumentace výpovědi démonů při exorcismu.
Kancionál

0758 - Kancionál
formát: A6
stran: 768
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 189,- Kč

Bible

0757 - Bible
formát: 12,6 x 18,8 cm
stran: 374
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 380,- Kč

Jeruzalémská bible

0755 - Jeruzalémská bible
formát: 17,1 x 28 cm
stran: 2240
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 1400,- Kč

Dokumenty tridentského koncilu

0754 - Dokumenty tridentského koncilu
formát: 17 x 24,5
stran: 336
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 370,- Kč

Malá dětská Bible

0751 - Malá dětská Bible
formát: A5
stran: 256
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 299,- Kč

Příběhy ze Starého a Nového zákona.
Biblické příběhy

0749 - Biblické příběhy
autor: Slavomír Ravik
formát: A5
stran: 544
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 199,- Kč

Čao, Niku

0748 - Čao, Niku
autor: Marie Holková
formát: A5
stran: 248
vazba: brožovaná
cena: 199,- Kč

Deníček Boží Milosrdenství v mé duši

0746 - Deníček Boží Milosrdenství v mé duši
autor: Faustyna Kowalská
formát: 12 x 18,5 cm
stran: 680
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 449,- Kč

Corpus Christi

0744 - Corpus Christi
autor: Athanasius Sneider
formát: A5
stran: 80
vazba: brožovaná
cena: 90,- Kč

Svaté Přijímání a obnova Církve.
Zázračná medailka

0743 - Zázračná medailka
autor: Karl M. Harrer, Peter J. Matuška
formát: 12 x 18,7 cm
stran: 144
vazba: brožovaná
cena: 141,- Kč

Druhé, rozšířené vydání.
Globální sexuální revoluce - Ztráta svobody ve jménu svobody

0741 - Globální sexuální revoluce - Ztráta svobody ve jménu svobody
autor: Gabriele Kuby
formát: 14 x 22
stran: 416
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 347,- Kč

Kněží pro třetí tisíciletí

0740 - Kněží pro třetí tisíciletí
autor: Timothy Dolan
formát: A5
stran: 344
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 315,- Kč

Eucharistické zázraky I.

0739 - Eucharistické zázraky I.
autor: František Mráček
Vérité
formát: A5
stran: 216
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 260,- Kč

Eucharistické zázraky II.

0738 - Eucharistické zázraky II.
autor: František Mráček
Vérité
formát: A5
stran: 216
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 260,- Kč

Eucharistické zázraky III.

0737 - Eucharistické zázraky III.
autor: František Mráček
Vérité
formát: A5
stran: 128
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 260,- Kč

Očistec I.

0736 - Očistec I.
Vérité
formát: A5
stran: 164
vazba: brožovaná
cena: 180,- Kč

Očistec II.

0735 - Očistec II.
Vérité
formát: A5
stran: 160
vazba: brožovaná
cena: 180,- Kč

Očistec III.

0734 - Očistec III.
Vérité
formát: A5
stran: 136
vazba: brožovaná
cena: 180,- Kč

Vidění očistce

0733 - Vidění očistce
formát: A5
stran: 168
vazba: brožovaná
cena: 158,- Kč

Duše v očistci

0732 - Duše v očistci
autor: Marie Simmaová
formát: A5
stran: 136
vazba: brožovaná
cena: 136,- Kč

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

0731 - Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti
autor: PhDr. Radomír Malý
formát: A5
stran: 248
vazba: brožovaná
cena: 250,- Kč

Málo známé informace o pronásledování křesťanů.
Heidi - děvčátko z hor

0730 - Heidi - děvčátko z hor
autor: Johanna Spyriová
formát: 17,5 x 24 cm
stran: 176
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 249,- Kč

Vatikánské promluvy s humorem (DVD - MP3)

0729 - Vatikánské promluvy s humorem (DVD - MP3)
autor: Tomáš Špidlík
formát: DVD - MP3
cena: 119,- Kč

Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007-2008.
Jako bychom dnes zemřít měli (DVD - MP3)

0728 - Jako bychom dnes zemřít měli (DVD - MP3)
autor: Miloš Doležal
čtou David Matásek a Jana Franková
formát: DVD - MP3
cena: 299,- Kč

Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P.Josefa Toufara.
Tisíckrát pozdravujeme tebe (DVD - MP3)

0727 - Tisíckrát pozdravujeme tebe (DVD - MP3)
zpívá: Colegium Quod Libitum
hraje: Studiový orchestr Chorus
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Mariánské písně z kacionálů 18. a 19. století.
Zvoňte zvony (DVD - MP3)

0726 - Zvoňte zvony (DVD - MP3)
autor: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Mariánské písně I. (DVD - MP3)

0725 - Mariánské písně I. (DVD - MP3)
autor: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Mariánské písně II. (DVD - MP3)

0724 - Mariánské písně II. (DVD - MP3)
autor: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Mariánské písně III. (DVD - MP3)

0723 - Mariánské písně III. (DVD - MP3)
autor: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Mariánské písně VI. (DVD - MP3)

0722 - Mariánské písně VI. (DVD - MP3)
autor: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
formát: DVD - MP3
cena: 250,- Kč

Kytička přání k tvým narozeninám

0721 - Kytička přání k tvým narozeninám
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Neboj se změn, vedou k životu

0720 - Neboj se změn, vedou k životu
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Ztracený je den, kdy ses nezasmál

0719 - Ztracený je den, kdy ses nezasmál
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Umět být šťastný

0718 - Umět být šťastný
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Umět žít tady a teď

0717 - Umět žít tady a teď
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Dělej, co máš rád, měj rád, co děláš

0716 - Dělej, co máš rád, měj rád, co děláš
autor: Doron
formát: 9 x 11,7 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Přeji ti odvahu začínat stále znovu

0715 - Přeji ti odvahu začínat stále znovu
autor: Doron
formát: 8 x 10,6 cm
stran: 60
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Přeji ti dobré a věrné přátele

0714 - Přeji ti dobré a věrné přátele
autor: Doron
formát: 8 x 10,6 cm
stran: 60
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Přeji ti radost z každého dne

0713 - Přeji ti radost z každého dne
autor: Doron
formát: 8 x 10,6 cm
stran: 60
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Přeji ti pěkné dny

0712 - Přeji ti pěkné dny
autor: Doron
formát: 8 x 10,6 cm
stran: 44
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 99,- Kč

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista (1.-5. díl)

0711 - Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista (1.-5. díl)
autor: A.K.Emmerichová
formát:
stran:
vazba:
cena:

Mystické město Boží III. - Probodení

0710 - Mystické město Boží III. - Probodení
autor: Marie z Agredy
formát: A5
stran: 566
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 498,- Kč

Životopis panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy.
Mystické město Boží IV. - Korunování

0709 - Mystické město Boží IV. - Korunování
autor: Marie z Agredy
formát: A5
stran: 488
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 378,- Kč

Životopis panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy.
Tweetuj s Bohem

0708 - Tweetuj s Bohem
autor: Michel Remery
formát: 19 x 19 cm
stran: 436
vazba: brožovaná
cena: 350,- Kč

www.TweetingWithGood.com - #Velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích, povolání...
Stála jsem u brány nebe a pekla

0706 - Stála jsem u brány nebe a pekla
autor: Paní dr. Glorie Polo
formát: A5
stran: 64
vazba: brožovaná
cena: 85,- Kč

Osobní svědectví paní dr. Glorie Polo.
Těžká léta před šťasnou dobou II.

0704 - Těžká léta před šťasnou dobou II.
autor: --
František Mráček
formát: A5
stran: 136
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 260,- Kč

V boji dobra se zlem zvítězí Kristus. - unikátní proroctví a vize pro současnou dobu.
Malá Jeruzalémská Bible

0184 - Malá Jeruzalémská Bible
formát: 19 x 13 cm
stran: 1954
cena: 790 Kč

Malá Jeruzalémská Bible.
Jeruzalémská Bible hnědá

0185 - Jeruzalémská Bible hnědá
formát: 16,5 x 13,5 cm
stran: ...
cena: 750 Kč

Jeruzalémská Bible.
Jeruzalémská Bible zlatá

0184 - Jeruzalémská Bible zlatá
formát: 22 x 18 cm
stran: 2240
cena: 1200 Kč

Jeruzalémská Bible.
Vyprávění z Nového zákona

0179 - Vyprávění z Nového zákona
formát: 32 x 24 cm
stran: 80
cena: 199 Kč

Vyprávění z Nového zákona.
Obal na kancionál červený

0190 - Obal na kancionál červený
formát:
stran:
cena: 45 Kč

Obal na kancionál.
Obal na kancionál modrý

0190 - Obal na kancionál modrý
formát:
stran:
cena: 45 Kč

Obal na kancionál.