Knihy z Vydavatelství SyptákNaše světla - Čtení ze životů svatých

0549 - Naše světla - Čtení ze životů svatých
autor: Rudolf Schikora
formát: A5
stran: 840
vazba: pevná vazba v tvrdých deskách
cena: 880,- Kč

Čtení ze života svatých na každý den liturgického roku. Čtivou formou jsou zde podány životopisy světců, abychom o nich uvažovali a následovali je. Tato světla v temnotách nás povzbuzují a ukazují nám cestu k věčnému cíli. Součástí objemné publikace jsou četné černobílé obrázky a abecedně uspořádaný rejstřík světců.
Boží spolupůsobení a lidská svoboda v díle Josefa Pospíšila

0548 - Boží spolupůsobení a lidská svoboda v díle Josefa Pospíšila
autor: Vladimír Zeman
formát: A5
stran: 128
vazba:
cena: 249,- Kč

Filosofický a theologický rozbor nauky jednoho z prvních českých novotomistů Mons. Prof. ThDr. Josefa Pospíšila. Obsahuje též jeho životopis.
Poutě k Staré Matce Boží Žarošské, Divotvůrkyni Moravy

0547 - Poutě k Staré Matce Boží Žarošské, Divotvůrkyni Moravy
autor: Petr Sypták
formát: A6
stran: 64
vazba: Pevná vazba ve tvrdých deskách
cena: 199,- Kč

Obsahuje historii poutních Žarošic, důvody poutí k Panně Marii, texty a písně k průvodu.
I dnes se platí krví - Příběh sv. Marie Goretti

0546 - I dnes se platí krví - Příběh sv. Marie Goretti
autor: Wilhelm Hünermann
formát: A5
stran: 160
vazba: Pevná vazba ve tvrdých deskách
cena: 299,- Kč

Svatá Marie Goretti je příkladem světice panenské čistoty, která ukazuje, že víra a láska k Bohu je silnější než smrt. Jde nejen o příběh hluboké zbožnosti, ale i odpuštění, obrácení a celoživotního pokání.
Apologetická abeceda dějin katolické Církve

0545 - Apologetická abeceda dějin katolické Církve
autor: Konrád Kubeš, Radomír Malý
formát: A5
stran: 380
vazba: pevná vazba
cena: 448,- Kč

Apologetická abeceda dějin katolické Církve.
Turzovka: Hora Panny Marie

0544 - Turzovka: Hora Panny Marie
autor: Petr Bobek
formát:
stran:
vazba:
cena: 99,- Kč

Turzovka: Hora Panny Marie.
Svatá hodina - Hodina s Pánem Ježíšem na hoře Olivetské a v Nejsvětější Svátosti oltářní čili smírná pobožnost nočního klanění

0543 - Svatá hodina - Hodina s Pánem Ježíšem na hoře Olivetské a v Nejsvětější Svátosti oltářní čili smírná pobožnost nočního klanění
autor: sv. Markéta Marie Alacoque
formát:
stran:
vazba:
cena: 89,- Kč

Svatá hodina - Hodina s Pánem Ježíšem na hoře Olivetské a v Nejsvětější Svátosti oltářní čili smírná pobožnost nočního klanění.
Novéna a litanie k Panně Marii Lurdské

0542 - Novéna a litanie k Panně Marii Lurdské
autor:
formát:
stran:
vazba:
cena: 39,- Kč

Novéna a litanie k Panně Marii Lurdské.
Novéna a litanie k svatému Michaelu archandělovi

0541 - Novéna a litanie k svatému Michaelu archandělovi
autor:
formát:
stran:
vazba:
cena: 39,- Kč

Novéna a litanie k svatému Michaelu archandělovi.
Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti

0540 - Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti
autor:
formát:
stran:
vazba:
cena: 69,- Kč

Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti.
Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií

0539 - Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií
autor:
formát:
stran:
vazba: celobarevná verze ve tvrdých deskách s obrázky
cena: 299,- Kč

Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií - celobarevná verze ve tvrdých deskách s obrázky.
Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií

0538 - Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií
autor:
formát:
stran:
vazba: černobílá verze v měkké vazbě s obrázky
cena: 199,- Kč

Kniha modliteb - soubor modliteb, pobožností a litanií.
300 let poutí do Netína (1714 - 2014)

0537 - 300 let poutí do Netína (1714 - 2014)
autor: Jaroslav Mrňa
formát: A5
stran: 66
vazba: brožovaná
cena: 130,- Kč

300 let poutí do Netína (1714 - 2014).
Mešní řád

0536 - Mešní řád
formát: A6
stran: 192
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 199,- Kč

Římský misál

0535 - Římský misál
formát: A6
stran: 1664
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 990,- Kč

Katechismus katolického náboženství

0534 - Katechismus katolického náboženství
autor: ThDr.František Tomášek
formát: A5
stran: 155
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 299,- Kč

Salve Regina - poutnický kancionál

0533 - Salve Regina - poutnický kancionál
formát: A6
stran: 512
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 295,- Kč

Mnoho sirotků a vdov

0532 - Mnoho sirotků a vdov
autor: Ondřej Červený
formát: 17 x 25 cm
stran: 256
vazba: pevná ve tvrdých deskách
cena: 250,- Kč

Revoluční události května 1945 ve Velkém Meziříčí.
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí

0178 - Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
formát: A6
stran: 8
vazba: křídový papír
cena: 39,- Kč

Obsahuje rozjímání před Nejsvětější Svátostí s úryvky textu sv. Antonína Maria Klareta.
Novéna k Božímu milosrdenství

0177 - Novéna k Božímu milosrdenství
formát: A6
stran: 8
vazba: křídový papír
cena: 39,- Kč

Obsahuje novénu k Božímu milosrdenství a Korunku k Božímu milosrdenství.
Litanie loretánská

0176 - Litanie loretánská
formát: A7
stran: 8
vazba: křídový papír
cena: 18 Kč

Obsahuje litanii loretánskou a litanii ke všem svatým.
Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu

0175 - Litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
formát: A7
stran: 8
vazba: křídový papír
cena: 18 Kč

Obsahuje litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, modlitbu k zasvěcení Srdci Ježíšovu a modlitbu papeže Pavla VI. za kněžská a řeholní povolání.
Modlitby k Panně Marii

0174 - Modlitby k Panně Marii
formát:
10,5 x 10,5 cm
stran: 12
obálka: laminovaná
cena: 29 Kč

Publikace obsahuje soubor modliteb.
Radost a pokoj v srdci

0173 - Radost a pokoj v srdci
formát:
10,5 x 10,5 cm
stran: 12
obálka: laminovaná
cena: 29 Kč

Brožurka s obrázky přírody a citáty známých osobností.
Křížová cesta pro děti

0172 - Křížová cesta pro děti
formát: 11,5x15,5
vazba: laminovaná obálka
cena: 34 Kč

Dětská křížová cesta vede děti k lásce k Pánu Ježíši. Zobrazuje těžkosti a problémy dětského světa se snahou vyrovnat se s nimi ve světle Kristovy oběti. Každé zastavení je doplněno barevnou dětskou kresbou.
Křížová cesta nenarozených

0171 - Křížová cesta nenarozených
formát: 10,5x10,5 (A6)
stran: 24
vazba: laminovaná obálka
cena: 39 Kč

Křížovou cestou nenarozených dětí můžeme duchovně provázet a zachraňovat děti, které se necházejí v nebezpečí úmyslného potratu. Doporučuje se modlit každý den (s církevním schválením).
Jsem dítě Boží

0170 - Jsem dítě Boží
formát: 10 x 21 cm
cena: 45 Kč
Upomínková knížka se záznamy svátosti křtu, prvního svatého přijímání, svátosti biřmování, svátosti manželství.
Živý růženec

0169 - Živý růženec
formát: A7
stran: 24 laminovaných karet
Laminovaný papír
cena: 98 Kč

Každá karta obsahuje krátké rozjímání nad danýmdesátkem růžence.
Liturgické mešní modlitby

0168 - Liturgické mešní modlitby
formát: A6
stran: 16
křídový papír
cena: 34 Kč

Publikace obsahuje na 16 stranách formátu A6 mešní modlitby.
Modlitby

0167 - Modlitby
formát: A6
stran: 32
obálka: laminovaná, křídový papír
cena: 45 Kč

Publikace obsahuje základní modlitby, modlitby za papeže, církev a mnoho jiných.
Křížová cesta k Božímu milosrdenství

0166 - Křížová cesta k Božímu milosrdenství
formát: A6
stran: 32
obálka: laminovaná
cena: 45 Kč

Křížová cesta je sestavena ze zjevení Pána Ježíše blahoslavené sestře Faustyně.
A zdálo se mu...

0165 - A zdálo se mu...
autor: Anna Lehká
formát: 12,5x20
stran: 68
vazba: šitá, v tvrdých deskách, laminovaná obálka
cena: 89 Kč

Autorka v patnácti krátkých povídkách vysvětluje Boží přikázání a vede děti k přemýšlení o nich pomocí jejich výtvarného zpracování.
Krásný život pod psa

0164 - Krásný život pod psa
autor: Jan Schwarz
formát: 12 x 21 cm
stran: 232
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 199 Kč

aneb o velké i malé politices poslancem Jiřím Karasemrozmlouval Jan Schwarz.
Naděje v lepší budoucnost

0163 - Naděje v lepší budoucnost
autor: Jana Pospíšilová
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 104
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 99 Kč

Kniha nám dává nahlédnout do životních osudů biskupa brněnské diecéze Mons. ThDr. Karla Skoupého.
Svatí pro hříšníky

0162 - Svatí pro hříšníky
autor: Alban Goodier
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 168
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 169 Kč

Klasická sbírka krátkých životopisů devíti světců.
Žijeme ve vztazích

0161 - Žijeme ve vztazích
autor:
Stanislav Krejčí
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 76
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 79 Kč

Svědectví člověka, který po třiceti letech konvertoval a stal se trvalým jáhnem.
O Eucharistii

0160 - O Eucharistii
autor: Ján Chryzostom Korec
formát: B5
stran: 240
vazba: šitá, v tvrdých deskách, laminovaná obálka
cena: 245 Kč

Jedná se o knihu teologickou, avšak přístupnou i laické veřejnosti.
Tajemství Ježíšova vzkříšení

0159 - Tajemství Ježíšova vzkříšení
autor: Ján Chryzostom Korec
formát: A5
stran: 170
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 179 Kč

Poznání smyslu zjevení vzkříšeného Krista.
Posvěcování života podle vzoru a za pomoci Panny Marie

0158 - Posvěcování života podle vzoru a za pomoci Panny Marie
autor: Marie Mladá
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 64
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 69 Kč

Meditace doplněné krátkými modlitbami.
Mariánská úcta na prahu třetího tisíciletí

0157 - Mariánská úcta na prahu třetího tisíciletí
autor: Marie Jana Šrutová
formát: 12,5 x 20 cm
stran: 96
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 99 Kč

Rozjímání Matky představené Schönstadtských sester Mariiných.
Tajemství spásy

0156 - Tajemství spásy
formát: A6
stran: 24
vazba: laminovaná obálka, barevné ilustrace
cena: 39 Kč

Publikace Tajemství spásy obsahuje 15 rozjímání vztahujících se k umučení a všem ranám Krista
Matka ustavičné pomoci

0154 - Matka ustavičné pomoci
formát: A6
stran: 48
vazba: laminovaná obálka
cena: 48 Kč

Obsahuje novény, litanie a modlitby k Panně Marii – Matce ustavičné pomoci.
Růženec

0153 - Růženec
formát: A6
stran: 32
vazba: laminovaná obálka, barevné ilustrace
cena: 59 Kč

Obsahuje v každém desátku radostného, světla, bolestného a slavného růžence podrobnější rozjímání ze života Pána Ježíše a Panny Marie.
Základní modlitby - česká a latinská verze

0152 - Základní modlitby - česká a latinská verze
formát: A6
stran: 36
vazba: křídový papír, laminovaná obálka
cena: 45 Kč

Obsahuje v latinské a české verzi vedlesebe souhrn základních modliteb.
Česko-latinské mešní modlitby

0151 - Česko-latinské mešní modlitby
formát: A6
stran: 36
vazba: křídový papír, laminovaná obálka, barevné ilustrace
cena: 45 Kč

Obsahuje české a latinské texty mše svaté formou kněz - lid.
Modlitby za zemřelé

0150 - Modlitby za zemřelé
formát: A6
stran: 40
vazba: křídový papír, laminovaná obálka
cena: 48 Kč

Přehledně a uceleným způsobem jsou zde uvedeny modlitby za duše v očistci včetně milosti získání plnomocných a částečných odpustků.
Křížová cesta za rodiny

0149 - Křížová cesta za rodiny
formát: A6
stran: 32
vazba: křídový papír, laminovaná obálka, barevné ilustrace
cena: 59 Kč

Rozjímání nad cestou utrpení našeho Pána s ohledem na problémy rodinného života
Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě

0148 - Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě
autor: Sv. Padre Pio
formát: A6
stran: 36
vazba: křídový papír, laminovaná obálka
cena: 48 Kč

Rozjímání stigmatizovaného kapucína.
Hodina před Svátostným Kristem

0147 - Hodina před Svátostným Kristem
formát: A6
stran: 32
vazba: křídový papír, laminovaná obálka
cena: 45 Kč

Jde o hodinové rozjímání před Nejsvětější Svátostí na základě textů Písma svatého.
Eucharistická křížová cesta

0146 - Eucharistická křížová cesta
formát: A6
stran: 32
vazba: křídový papír, laminovaná obálka, černobílé ilustrace
cena: 45 Kč

Obsahuje rozjímání nad křížovou cestou s pohledem na Krista ve svátosti Oltářní.
Stačí být jedinou notou k oslavě Boží

0145 - Stačí být jedinou notou k oslavě Boží
formát: A5
stran: 128
vazba: křídový papír
cena: 198 Kč

Kniha je svědectvím o neústupné odvaze v mezní situaci.
anská psychoterapie

Křesťanská psychoterapie
!!vyprodáno!! autor: Ilona Burdová
formát: 12,5x20
stran: 68
vazba: brožovaná, laminovaná obálka
cena: 129 Kč

Publikace pojednává o zdravé přirozenosti a zdravé spiritualitě, o vztahu mezi tělem, duší a Bohem.